Dam (denda) yang Harus dibayar Apabila Melanggar Syarat Sah Haji

Ibadah haji adalah ibadah yang mutlak bagi umat islam, untuk dapat menunaikan ibadah haji saat ini para jemaah dapat memilih dengan paket biaya apa yang dapat disesuaikan dengan kaedaan finansial mereka, para jemaah bebas untuk memilih penawaran dari biaya haji biasa atau biaya haji plus. Apabila melaksanakan ibadah Haji dan Umrah tidak sanggup difahami sering kadang terdapat haji yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Oleh itu, seandainya tidak melaksanakan Haji diperlukan untuk membayar rubah rugi atau denda.

Ada yang dipanggil fidyah atau tebusan, kafarah atau penghapusan dan hadyu atau hadiah.

Dam atau denda kudu dibayar untuk sebagian sebab. Antara lain, meninggalkan haji mandatori atau umrah dan melanggar larangan terhadap Ihram. Setiap orang yang melanggar maka ia kudu membayar untuk empangan itu.

Dam (denda) juga mempunyai step sendiri untuk pelanggarannya. Jika orang yang membunuh haiwan memburu di tanah haram, pembayaran empangan dalam masalah ini bersama menyembelih haiwan yang sama atau sama atau amal kepada golongan miskin kerana haiwan terbunuh atau bertengger bersama kiraan untuk 600 gram dari Berat Binatang maka diwajibkan untuk berpuasa satu hari.

Apabila seseorang yang melaksanakan ziarah atau umrah, sengaja bersetubuh maka empangan itu disusun untuk berbaring bersama menyembelih seekor unta yang boleh digantikan bersama seekor lembu atau 7 kambing. Jika anda tidak boleh, maka beralih bersama berpuasa dan tiap tiap lumpur makanan, bersama berpuasa satu hari.

Sebagai contoh, harga unta 4 juta rupiah dan harga Rp 50,000 beras, – tiap tiap lumpur, maka orang itu diwajibkan untuk berpuasa 80 hari dan dan juga ia adalah null dan kudu meneruskan Ihram sampai itu selesai.
Potong pokok itu

Kemudian seandainya seseorang memotong pokok-pokok yang besar maka ia kudu membayar bersama unta atau seseorang yang terhalang di jalan raya supaya ia tidak sanggup meneruskan ziarah atau umrah, ia boleh menjadi Bertahallul bersama memukul kambing. Seseorang yang tidak melaksanakan tidak benar satu jemaah mandatori maka sialan itu menyembelih seekor kambing untuk golongan miskin atau diganti bersama puasa 10 hari.

Di samping itu, daerah pembayaran juga ditentukan. Pembayaran empangan bersama penyembelihan binattang dan makanan kudu dibayar di tanah haram. Sekiranya denda penyembelihan disekat di jalan raya, maka ia kudu dibayar di daerah yang terhalang.

Denda berpuasa boleh dilakukan di mana-mana, kalau layaknya yang ditentukan kudu diwajibkan di haji. Apabila memegang kontrak perkahwinan di Ihram, perkahwinannya adalah batal.

Kemudian, seandainya seseorang yang sudah menjadi Haji atau Umrah, pelaksanaannya terhalang kerana sakit atau situasi di luar kemampuannya, dia kudu berhasrat untuk menyembelih kambing dan mengagihkan golongan miskin di daerah itu juga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *